Nasva Paadiehitus OÜ

Puupaatide valmistamine

Meie pakume

Nasva Paadiehitus tegeleb järgmiste töödega

Puupaatide ehitus

Valmistame puupaate vastavalt soovile


Veesõidukite hoiustamine

Hoiustamine soojas, turvalises hangaaris


Veesõidukite remont

Teostame remondi- ja hooldetöid


Veesõidukite müük

Pakume kasutatud veesõidukeid


Täpsus ja korrektsus

Nasva Paadiehitus OÜ on 12.08.2014 aastal äriregistrisse kantud ja tegevust alustanud ettevõte, kelle eesmärgiks oli rajada Saaremaale, Nasva alevikku paadiehitusfirma, mis pakub lisaks puitpaatide ehitamisele veel paatide remondi-, hooldus- ja hoiustamisteenust.

Äritegevus toimub 840 m2 soojustaud ja turvatud viilhallis.

Ettevõttele on väljastatud Veeteede Ameti poolt tegevusluba puidust ja plastikust väikelaevade ehitamiseks, remontimiseks ja katsetamiseks.
Tehtud tööd

Vastutulemine kliendi soovidele

Ettevõtte hangaari saab klient soovikorral ise teostada oma veesõiduki remonditöid

Soovipärane hoiustamine vaba pinna olemasolul

Personaalne pakkumine

Tehtud tööd

Valmistatud ja restaureeritud veesõidukid

Kontakteeruge meiega

Võtke meiega ühendust

Meie aadress

Nasva Paadiehitus OÜ
Ülejõe 10-a, Nasva, Saaremaa

Telefon: (+372) 51 36 946
Email: nasva@puupaat.ee

Maaelu arengukava meede 6.4 viiakse ellu Nasva Paadiehitus OÜ poolt töötingimuste parandamiseks. See annab võimaluse osutada paremat teenust Nasva Paadiehitus OÜ klientidele. Tänu Maaelu arengukavale on võimalus luua täiendavaid töökohti paadiehituse erialal.

Sotsiaalmeedia